„Nissan“ skelbia apie aukščiausiosios vadovybės pokyčius bendrovėje „Nissan Nordic Europe“

  • Jordi Vila paskirtas „Nissan Europe" pardavimo viceprezidentu
  • Robertas Lujanas paskirtas „Nissan Nordic Europe" generaliniu direktoriumi

 

26.4.2017 – Jordi Vila, šiuo metu užimantis „Nissan Nordic Europe" generalinio direktoriaus pareigas, paskirtas „Nissan Europe" pardavimo viceprezidentu nuo 2017 m. gegužės 1 d.

 

Eidamas naująsias pareigas, Jordi bus atsakingas už vadovavimą „Nissan Europe" pardavimo komandai, pelno, pardavimo apimties ir rinkos dalies didinimą.

 

Jordi prie bendrovės „Nissan" prisijungė 1989 m. kaip NMISA eksporto / regiono vadovas. Nuo tada jis dirbo keliose pardavimo ir rinkodaros skyriaus pozicijose visoje Europoje.

 

2015 m. tapęs „Nissan Nordic Europe" generaliniu direktoriumi, praėjusiais finansiniais metais jis padėjo Šiaurės šalims pasiekti rekordinių pardavimo apimčių ir pelno. Jordi dirbs Rolle ir bus atskaitingas Philippe’ui Saillardui, „Nissan Europe" pardavimo ir rinkodaros skyriaus pardavimo viceprezidentui.

 

Robertas Lujanas, šiuo metu užimantis Europos lengvųjų komercinių automobilių skyriaus generalinio direktoriaus pareigas, buvo paskirtas „Nissan Nordic Europe" generaliniu direktoriumi ir pakeis Jordi Vila.

 

Robertas prie bendrovės „Nissan" prisijungė 2007 m. ir Europos organizacijoje užėmė įvairias vadovaujamas pareigas, o po to buvo paskirtas vykti į Japoniją, kur užėmė pagrindinio lyderio pareigas „Nissan" elektromobilių programoje.

 

Jis atliko pagrindinį vaidmenį plėtojant ir skatinant „Nissan" pardavimo apimtis bei planavimo kultūrą Europoje, o 2016 finansiniais metais padėjo lengvųjų komercinių automobilių verslo skyriui Europoje pasiekti pirmąjį konsoliduotą veiklos pelną.

Robertas dirbs Helsinkyje ir bus atskaitingas Philippe’ui Saillardui, „Nissan Europe" pardavimo ir rinkodaros skyriaus pardavimo viceprezidentui.